Page 3 of 8

समुपदेशन

समुपदेशन म्हणजे नेमके काय?, हे जाणून घेण्याची खूप लोकांमध्ये उत्सुकता असते. खूप जणांना समुपदेशन आणि मार्गदर्शन म्हणजे एकच, असा गैरसमज आहे. पण , हे दोन्ही…

Continue reading → समुपदेशन

Exams !!!

As exam dates are approaching, the atmosphere in many houses changes drastically. Students appearing for SSC, HSC, and final year examinations are the ones experiencing…

Continue reading → Exams !!!

Exams – Marathi version

परीक्षेची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे अनेक घरांमधील वातावरणात मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. एसएससी, एचएससी आणि अंतिम वर्षाच्या परीक्षेस बसणारे विद्यार्थी आणि पालक,…

Continue reading → Exams – Marathi version

A letter for students (Marathi version)

प्रिय मित्रांनो,   आपल्या सगळ्यांना माहीतच असेल की जसे आपली मराठी आपली राज्य भाषा आहे , तसेच हिंदी आणि English राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भाषा आहेत,…

Continue reading → A letter for students (Marathi version)

ध्यान

ध्यान म्हणजे काही न करता सर्व काही करणे. मला माहित आहे की हे परस्पर विरोधी आहे, परंतु हे सत्य आहे. आपल्या सर्वांना माहित आहे की…

Continue reading → ध्यान