Online Mentoring sessions during pandemic

Due to pandemics, many are going through a tough time. People are trying to understand issues in their life and trying hard to solve them.…

Continue reading → Online Mentoring sessions during pandemic

Positive Attitude ( सकारात्मक दृष्टीकोन )

माझ्या प्रशिक्षण सत्रांमध्ये मी माझ्या clients ह्यांना सकारात्मक दृष्टीकोन आणि ते किती महत्वाचे आहे हे समजून घेण्यास मदत करतो. दृष्टीकोन म्हणजे एखाद्या व्यक्तीकडे, वस्तूकडे किंवा…

Continue reading → Positive Attitude ( सकारात्मक दृष्टीकोन )

ऑनलाईन कोचिंग आणि ट्रेनिंग

आम्ही ( ABLES - enhancing abilities)  जुलै २०२० पासून कौशल्य विकास /  सेल्फ डेव्हलपमेंट / व्यक्तिमत्व विकास / सेल्फ मॅनेजमेंट / स्ट्रेस मॅनेजमेंट आणि इतर…

Continue reading → ऑनलाईन कोचिंग आणि ट्रेनिंग