Page 3 of 8

Positive Attitude

In my training sessions, I help my clients to understand an attitude and how important it is. Attitude is a way of feeling or acting…

Continue reading → Positive Attitude

Exams !!!

As exam dates are approaching, the atmosphere in many houses changes drastically. Students appearing for SSC, HSC, and final year examinations are the ones experiencing…

Continue reading → Exams !!!

Exams – Marathi version

परीक्षेची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे अनेक घरांमधील वातावरणात मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. एसएससी, एचएससी आणि अंतिम वर्षाच्या परीक्षेस बसणारे विद्यार्थी आणि पालक,…

Continue reading → Exams – Marathi version

A letter for students (Marathi version)

प्रिय मित्रांनो,   आपल्या सगळ्यांना माहीतच असेल की जसे आपली मराठी आपली राज्य भाषा आहे , तसेच हिंदी आणि English राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भाषा आहेत,…

Continue reading → A letter for students (Marathi version)

ध्यान

ध्यान म्हणजे काही न करता सर्व काही करणे. मला माहित आहे की हे परस्पर विरोधी आहे, परंतु हे सत्य आहे. आपल्या सर्वांना माहित आहे की…

Continue reading → ध्यान