Page 2 of 8

Employability skills

Employability skills are the essential skills, personal qualities, and values that enable you to thrive in any workplace. These are sometimes called soft skills, enterprise…

Continue reading → Employability skills

Self-acceptance (स्व-स्वीकृति)

मनोविज्ञानात स्वीकृति म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या परिस्थितीची वास्तविकता मान्य करणे आणि ती बदलण्याचा किंवा त्याचा निषेध न करता प्रक्रिया ओळखणे. कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीत, आपण बर्‍याच…

Continue reading → Self-acceptance (स्व-स्वीकृति)

Lessons to be learned from life of The Great King – Chhatrapati Shivaji Maharaj ( Marathi version )

आपला देश - भारत, ही महान व्यक्तींची भूमी आहे. त्यापैकी एक म्हणजे आपले दैवत, महान राजा - छत्रपती शिवाजी महाराज. त्यांना ‘भारतीय नौदलाचा जनक’ म्हणून…

Continue reading → Lessons to be learned from life of The Great King – Chhatrapati Shivaji Maharaj ( Marathi version )

लॉकडाऊन् मध्ये ऑनलाईन मार्गदर्शन

साथीच्या रोगामुळे सर्व जगात भितीचे वातावरण आहे. सगळेजण कठीण काळातून जात आहेत. बऱ्याच लोकांना काय करावे किंवा काय करू नये हा संभ्रम आहे. तर, काहीजण…

Continue reading → लॉकडाऊन् मध्ये ऑनलाईन मार्गदर्शन

Positive Attitude ( सकारात्मक दृष्टीकोन )

माझ्या प्रशिक्षण सत्रांमध्ये मी माझ्या clients ह्यांना सकारात्मक दृष्टीकोन आणि ते किती महत्वाचे आहे हे समजून घेण्यास मदत करतो. दृष्टीकोन म्हणजे एखाद्या व्यक्तीकडे, वस्तूकडे किंवा…

Continue reading → Positive Attitude ( सकारात्मक दृष्टीकोन )

समुपदेशन

समुपदेशन म्हणजे नेमके काय?, हे जाणून घेण्याची खूप लोकांमध्ये उत्सुकता असते. खूप जणांना समुपदेशन आणि मार्गदर्शन म्हणजे एकच, असा गैरसमज आहे. पण , हे दोन्ही…

Continue reading → समुपदेशन