मनोविज्ञानात स्वीकृति म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या परिस्थितीची वास्तविकता मान्य करणे आणि ती बदलण्याचा किंवा त्याचा निषेध न करता प्रक्रिया ओळखणे.

कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीत, आपण बर्‍याच विचारांतून जातो आणि स्वतःलाच असे प्रश्न विचारत राहतो:

१. आत्ता माझ्याकडे काय आहे?
२. मी काय अनुभवत आहे?
३. माझ्याबरोबर असे का होत आहे?
४. मीच का?

हे प्रश्न पुढे अनेक नकारात्मक विचारांच्या मालिकेस जन्म देतात. अतिविचारामुळे भीती आणि असुरक्षितता येते. हे पुढे काळजी करण्याच्या सवयींमध्ये परिवर्तित होते.

काळजी करण्याऐवजी एखाद्याने एखाद्या परिस्थितीला कसा प्रतिसाद द्यावा याबद्दल एक सुंदर चित्र आहे.

स्वीकृति म्हणजे “समर्पण करणे.” आयुष्याच्या कोणत्याही क्षणाला, घटनेला किंवा कोणत्याही गोष्टीस ही सकारात्मक प्रतिक्रिया असते.

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीमध्ये स्व-स्वीकृति असते तेव्हाच ती व्यक्ती स्वीकृतिचा अभ्यास करू शकते.

अनेकांना अपराधीपणा, आघात किंवा प्रेरणा न मिळाल्यामुळे स्वत: चा स्वीकार करण्यास त्रास होतो. स्वत: चा नकार आपल्या आरोग्यास वाईट आहे. त्याच्याशी संबंधित काही नकारात्मक वागणूकी आहेत; ते खाली नमूद केले आहेत :

  • त्यांना एकटेपणा आणि एकाकीपणा व वगळल्यासारखे वाटते;
  • ते एकतर जास्त खातात किंवा खाण्यास नकार देतात;
  • व्यायामाऐवजी स्थुळ जीवनशैली जगण्याकडे त्यांचा कल असतो;
  • त्यांना चांगली झोप येत नाही.

हे व्यक्ती व्यक्त होण्यापेक्षा इतरांना खुश करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्यांच्या स्वत: ची ओळख निर्माण करण्यास पुढे अडथळे निर्माण होतात.

आनंदी आणि समृद्ध जीवनाची गुरुकिल्ली म्हणजे स्वतःला स्वीकारणे आणि आपल्या जीवनात घडणाऱ्या गोष्टींना सकारात्मक दृष्टिकोनाने स्वीकारणे.

१. स्व-स्वीकृतिचा सराव करा;
२. परिस्थिती जशी आहे तशीच स्वीकारा;
३. असे सल्लागार / प्रशिक्षक शोधा जे तुम्हाला विश्लेषण करण्यात, समजण्यास आणि परिस्थिती स्वीकारण्यात मदत करू शकतील.

Life Coach and Mentor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s